دفتر فروش: تهران،بلوارمرزداران شرقی، بلوارجانبازان ،نبش خیابان مطهری،ساختمان لاله،واحد22 کدپستی:1464713741
تلفکس: 021.88270457
دفتر ارومیه: ارومیه، فلكه آبیاری، شهرك فجر (دانشگاه)، خیابان شهید قهاری سعید، پلاك202 کدپستی:5716314734
تلفکس: 044.33871044.6