دفتر ارومیه: ارومیه،فلکه آبیاری،شهرک سپاه،بالاتر از مسجد فدک،پلاک202 کدپستی:5716314734
تلفکس: 044.33871044.6