مزارع چای

اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

روش و میزان استفاده :

  1. مقدار8-4 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 40-20 لیتر اب حل نموده و بصورت دستی در دوطرف ردیف کاشته شده چای، برروی خاک پاشیده شود.

زمانهای مصرف :

  1. قبل از کاشت محصولات فوق، ابتدا خاک مورد کاشت را به میزان 1 لیتر به ازای هر 1000 مترمربع زمین، اسپری کرده سپس اقدام به کاشت نمایید.

  2. اصولا در هر زمان می توان از اصلان هیومیک در مزترع چای استفاده نمود، ولی بهترین زمان مصرف، 30 الی 45 روز قبل از هر برداشت محصول است.

 

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2. هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.