چمن،یونجه،یولاف و شبدر

اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

زمان های مصرف :

  1. اوایل فصل بهار.

  2. 20 الی 25 روز بعد از اولین مصرف.

  3. بعد از هر چین:7-5 لیتر در هکتار.

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2. هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. بامصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک برای 100 کیلو بذر کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود. سپس 1 لیتر از این محصول را در 10 لیتر آب حل نموده و از محلول فوق کنار هر غده بذری 100 سی سی استعمال نمایید.
2
آبیاری بارانی
مقدار 3-2 لیتر از این محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.
3
در مزارع یونجه و یولاف وشبدر
قبل از کاشت بذر، برای آماده سازی خاک، مقدار 2-1 لیتر از اصلان هیومیک را به ازای هر 1000 مترمربع زمین مخلوط نموده، روی خاک اسپری کنید.
4
آبیاری سنتی(غرقابی)
در این نوع سیستم آبیاری،مقدار ذکر شده از این محصول را برای هر هکتار از زمین محاسبه و با توجه به ظرفیت مخزن،حداقل با 20الی40 لیتر آب مخلوط کرده و در ورودی کرت یا مزرعه قرار داده و کوددهی گردد.