اصلان هیومیک

شرکت صنایع کشاورزی کشتکار سروین آسیا اقدام به تولید انواع کودهای ارگانیک از جمله:اسید هیومیک مایع،کود هیومیک گرانوله نموده است تا گامی درجهت توسعه صنعت کشاورزی ارگانیک برداشته باشد.

از آغاز تا پایان تجارتی موفق در کنار شما هستیم


فرم اطلاعات تماساستعلام قیمت